Албум 2006-2007 / август 2006 година - оборудване за двора на ЦДГ Медово
оборудване за двора на ЦДГ Медово
закупуване на люлки, пързалки и друго преносимо оборудване за двора на ЦДГ Медово
оборудване за двора на ЦДГ Медово
оборудване за двора на ЦДГ Медово