Албум 2008-2009 / 13.12.2008 - Благотворителен коледен бал на РK Поморие
Благотворителен коледен бал на РK Поморие
На 13 декември се проведе традиционния благотворителен коледен бал на Ротари клуб Поморие. Събитието уважиха кмета на града инж. Петър Златанов, Дистрикт гуверньор номини Красимир Ганчев, Асистент дистрикт гуверньор Христо Христов, много гости от града и приятели от Ротари клубовете Бургас, Бургас-Пиргос, Бургас-Приморие, Тутракан и Сливен.

Благотворителен коледен бал на РK Поморие
Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие
Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие
Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие
Благотворителен коледен бал на РK Поморие Благотворителен коледен бал на РK Поморие