Албум 2006-2007 / 16-17.02.2007 - Честване 102 г. Ротари - "Рибарника" в Странджа
16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари
16-17.02.2007 - Честване 102 г. Ротари - "Рибарника" в Странджа

16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари
16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари 16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари
16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари 16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари 16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари 16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари
16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари 16.02.2007 - Честване 102 г. Ротари