Албум 2012-2013 / 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
Предаване на президентските символи и прием на нов член
Посещение не ДГ Атанас Атанасов в Ротари клуб Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие
18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие 18.02.2013 - Посещение на ДГ Атанас Атанасовв РК Поморие