Албум 2009-2010 / 19.10.2009 - Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие, откриване на проект 2009-2010 на клуба - съоръжения за игри в двора на ЦДГ "Веселушко"
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на Дистрикт Гуверньора в Ротари клуб Поморие
Официално откриване на проект 2009-2010 на клуба - съоръжения за игри в двора на ЦДГ "Веселушко"

Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие
Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие Посещение на ДГ в Ротари клуб Поморие