Албум 2006-2007 / Превенция на тютюнопушенето сред децата в ОУ "Хр. Ботев" - Поморие, съвместно с членове на "Червения кръст" - Бургас
Превенция на тютюнопушенето
21.11.2006 - Превенция на тютюнопушенето сред децата в ОУ "Хр. Ботев" - Поморие, съвместно с членове на "Червения кръст" - Бургас

Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето   Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето
Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето Превенция на тютюнопушенето