Албум 2011-2012 / 24.04.2012 - РК Поморие съвместно с Община Поморие оргазнизира кръгла маса на тема: "Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие"
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие
24.04.2012 - РК Поморие съвместно с Община Поморие оргазнизира кръгла маса на тема:
"Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие".
В дискусията участие взеха: Диана Апостолова – зам. кмет по „ Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”, Янчо Илиев – зам. кмет по Финанси – Община Помрие, Жилязко Страволемов – директор на Дирекция „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” и специалисти от Дирекцията, Елена Мурджева – омбудсман, директорите на училищата от Община Поморие и членове на Ротари клуб Поморие.
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие
24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие 24.04.2012 - РК Поморие и Община Поморие организираха кръгла маса на тема: Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие