Албум 2011-2012 / 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство
28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство 28.09.2011 - Среща на Българо-Украинския комитет за приятелство