Албум 2008-2009 / 30.06.2009 - Предаване мандата на новия Борд
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
На 20.06.2009 г. Ротари клуб Поморие изпълни традиционна морска разходка "Робинзон" с барбекю

Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.
Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г. Предаване мандата на новия Борд-30.06.2009 г.