Членове
 1. Весела Гуджукова
 2. Георги Демирев
 3. Георги Тръпков PHF
 4. Диана Христова
 5. Димитър Севастиянов
 6. Драгомир Христов
 7. Ирина Кънчева
 8. Йордан Велков
 9. Камен Шипков
 10. Киряк Ралев PHF
 11. Константин Стаматов
 12. Д-р Матей Попов
 1. Николай Балъкчиев
 2. Николай Жечев Янакие
 3. Николай Николов PHF
 4. Огнян Вичев
 5. Огнян Граматиков PHF+1
 6. Петко Георгиев PHF+1
 7. Петър Димитров Вълканов
 8. Петя Казакова-Йорданова PHF+1
 9. Светлана Канариева PHF
 10. Станислав Ковачев
 11. Яни Пападопулов
 12. Яни Скумов

Борд 2015/2016

Длъжност Име
Президент Камен Шипков
Вицепрезидент Огнян Граматиков
Секретар Яни Скумов
Касиер Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Митко Севастиянов
Пастпрезидент Ирина Кънчева
Електпрезидент Петко Георгиев