ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
НА РОТАРИ КЛУБ ПОМОРИЕ
2004-2005 г.
 1. Създаване на интернет страница с адрес www.rotarypomorie.org
 2. Въвеждане на нови форми за присъствие на седмични срещи и уреждане финансовите задължения на членовете в клуба на база тримесечие, с което се оптимизира събираемостта на членския внос.
 3. Редовно и в срок превеждане на финансовите задължения на клуба към РИ, Дистрикта и РБългария.
 4. КЛУБНА ДЕЙНОСТ:
  • Вечер на ротарианските семейства по повод християнския празник на семейството,
  • Посещение на ДГ Калчо Хинов в РК Поморие - 05.11.2004 г.,
  • Участие на Коледен бал организиран от РК Бургас, РК Бургас - Пиргос и РК Бургас-Приморие - 14.12.2004г.,
  • Първи Коледен благотворителен бал на РК Поморие - 18.12.2004 г.,
  • Тържествено честване на 100 годишнината от създаването на РИ - 25.02.2005г.,
  • Посещение на Президента и гости от РК Козани на 24-26.03.2005 г. и тържествена вечеря по повод предстоящото побратимяване на двата клуба,
  • Тържествено връчване на поздравителен адрес и плакет на общината от кмета на община Поморие г-н Петър Златанов на РК Поморие за помощта оказана от клуба в реализиране на проекти в полза на общината - 04.04.2005 г.,
  • Тържествено връчване на поздравителен адрес и плакет на РК Поморие на кмета на община Поморие г-н Петър Златанов по случай официалния празник на гр.Поморие - Гергьовден - 06.05.2005г.,
  • Посещение в РК Козани /Гърция/ и подписване на Меморандум и Договор за побратимяване на двата клуба - 27-29.05.2005г.,
  • Организиране на състезание по майсторско колоездене по случай деня на детето - 01.06.2005г.,
  • Посещение на паст - президента на РК Лоустофт (Англия) г-н Браян Хънтър и неговата съпруга г-жа Шийла Хънтър на седмична среща на РК Поморие по повод финансирането на съвместен проект на двата клуба за ремонт на детска градина в с.Медово. Дарена и сума лично от г-жа Ш.Хънтър. Г-н Браян Хънтър е дарен с плакет на РК Поморие за неговия личен принос за финансиране на проекта - 06.06.2005г.
  • Среща и установяване на контакт с представители на РК Троицк (Русия) с оглед на предстоящи съвместни мероприятия - 10.06.2005г.
 5. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМИ НА ДИСТРИКТА И РОТАРИ БЪЛГАРИЯ:
  • Посещение на Семинар на Ротари Фондацията - 29-31.10.2004г. в гр.Сандански,
  • Посещение на PETS Семинар 25-27.03.2005 г в гр.Велико Търново,
  • Посещение на Дистрикт Конференцията 13-15.05.2005 г. в Боровец и изработване на информационно табло с мероприятия на РК Поморие по повод празнуването на 100 годишнината на Ротари Интернешънъл.
 6. ПРОЕКТИ:
  • Първа копка на проекта на РК Поморие - Входен знак на гр.Поморие - 14.07.2004г.,
  • Построяване до фаза "покрив" на параклис в СУПЗ в с.Бата - по проект на РК Поморие- 01.06.2005 г.,
  • Завършване и официално откриване на Входен знак на гр.Поморие в присъствието на кмета на Община Поморие г-н П.Златанов, президента на РК Козани г-н Никос Зулямис, АДГ Красимир Ганчев, официални лица от гр.Поморие и гости от гр.Козани и гр.Сервиа (Гърция) на 25.03.2005 г. (Благовещение) по случай 100 годишнината на РИ,
  • Доставка на 20 компютъра и 3 принтера за нуждите на училищата в община Поморие с помощта на г-жа Кристин Дагуел - РК Хъл (Англия),
  • Спечелване финансиране от Дистрикта на проект на РК Поморие (Matching Grant № 57446) за компютъризация на Центъра за работа с деца към Община Поморие с партньор РК Ягодина - Сърбия и Черна Гора,
  • Съвместен проект с РК Лоустофт - Англия (Minor Matching Grant) за финансиране ремонт и покупка на нови легла за ЦДГ в с.Медово.
Президент на РК Поморие
2004-2005г.

Огнян Граматиков