Настоящият АКТ обр.19 отчита изпълнените и остойностени до момента строително-монтажни работи
по изграждането на първия входен знак на гр. Поморие - на подхода откъм гр.Бургас.
Всички стойности са с включен ДДС.

АКТ обр.19
No Наименование на изпълнените СМР и закупени и
доставени франко обекта натурални елементи
мярка количество ед.цена обща ст-ст лв.
1 Почистване от растителност и подравняване с фадрома мсм 0.3 180 54.00
2 Изкоп с багер за фундаментна плоча мсм 0.3 160 48.00
3 Доставка и монтаж на армировъчна стомана:
3.1. от 6 до 12 мм кг 376 1.45 545.20
3.2. от №10 до №18 кг 736 1.42 1045.12
3.3. труд по монтажа на армировката кг 1112 0.12 133.44
4 Направа кофраж
4.1. фундаментна плоча м2 15 11.76 176.40
4.2. фундаментна плоча м2 50 11.76 588.00
4.3. колони м2 22 14.00 308.00
4.4. арка м2 12 20.20 242.40
4.5. хоризонтална кутия м2 10.60 15.00 159.00
5 Направа кофраж
5.1. фундаменти без бетон помпа м3 7 96 672.00
5.2. надземна конструкция с бетонпомпа м3 23 105 2415.00
5.3. труд за полагане на бетона м3 27 13.20 356.40
6 Направа укрепващо метално скеле за кофраж - монтаж и демонтаж м2 55 2.23 122.65
7 Доставка на балчишки варовик за облицовка
7.1. І-ва партида м2 18 16.35 294.30
7.2. ІІ-ра партида м2 30 16.35 490.50
7.3. ІІІ-та партида м2 16 16.35 261.60
7.4. транспорт по доставката км 900 0.25 225.00
8 Доставка на декоративни облицовъчни тухли
8.1. труд по монтаж на камък и тухли м2 80 32.50 2600.00
8.2. демонтаж скеле м2 120 1.03 123.60
9 Доставка на лепителни и шпакловъчни материали
9.1. лепило "Теракол" торба 10 11.50 115.00
9.2. лепило "Церазит Ц-11" торба 27 11.92 321.84
9.3. хоросаново лепило "Амига" за пълнеж торба 8 3.96 31.68
9.4. цимент х 50 кг. торба 11 7.80 85.80
10 Нафта за електроагрегат за нарязване на камъка л. 110 1.17 128.70
11 Охрана от 21.01. До 02.03.2005 год. смяна 41 12 492.00
12 Стиропор за монетата - трислойно Д4 м2 17 2.50 42.50
12.1. лепило за монетата С11 торба 8 11.92 95.36
12.2. метална мрежа за армировка-двуслойно м2 11.33 5.29 59.94
12.3. пластмасова шпакловъчна мрежа м2 10 1.95 19.50
12.4. метални шпилки за захват бр. 4 10.50 42.00
12.5. метални шпилки за захват бр. 3 19.25 57.75
12.6. боя "Хемарайт" - кована стомана (кафяво) бр. 2 15.57 31.14
12.7. спрей кафяв и бронзе бр. 2 5.43 10.86
12.8. четки - 80/25 бр. 1 3.40 3.40
12.9. четки - 40/12 бр. 3 2.56 7.68
12.10. четки - 15/05 бр. 2 1.10 2.20
12.11. четки - 0.5/0.3 бр. 1 0.86 0.86
12.12. доставка на материалите % К 0.1 373.00 37.30
12.13. труд по изработка на монетата надн. 20 30 600.00
12.14. труд по монтаж на монетата надн. 10 30 300.00
13 Кръст
13.1. тръба Ф 90 м. 13 11.66 151.58
13.2. направа на заварки за кръста бр. 4 12 48.00
13.3. кран за монтаж на кръста мсм 2 288 576.00
13.4. фадрома мсм 2.3 300 690.00
13.5. цинкова боя за кръста бр. 1 22.63 22.63
13.6. пяна полиестерна за укрепване и затваряне бр. 2 3.96 7.92
Крайна стойност 15 114.25