Проект в действие:
Изграждане на площадка с фитнес уреди на открито

  В момента Ротари клуб Поморие работи усилено по своя последен проект, с който ще дари на младежите и активните хора в град Поморие площадка с фитнес уреди на открито.
  Със съдействието на Община Поморие, площадката е ситуирана в двора на ПГ по Туризъм. Ще бъдат разположени 6 уреда.
  Към днешна дата - 07 ноември 2011 година, в целевата сметка за проекта са събрани 8000 лева. За завършване на проекта са необходими около 20000 лева.
  Всеки, който желае може да подкрепи идеята. Нека заедно да направим нашия град по-европейски.

Банкова сметка:
Общинска банка - клон Поморие
IBAN BG29 SOMB 9130 1017 0168 02
BIC SOMBBGSF

Оборудване със съоръжения за игри в дворовете на четири детски градини в община Поморие

  В периода от 2008 до 2010 година Ротари клуб Поморие реализира няколко проекта, с които дари на четири Целодневни детски градини в общината съоръжения за игри, които включват - пързалки, люлки, кош за волейбол, пясъчник, пейки и кожени топки за игра, игрище за футбол на малки вратички. Това са градините в село Бата, село Порой и двете Целодневни детски градини "Детелина" и „Веселушко” в Поморие. По един от проектите се получи финансиране от Фондация Ротари, с дарение участваха и приятели от Ротари клуб Лоустофт - Англия.

Закупуване на люлки, пързалки и друго преносимо оборудване за двора на ЦДГ Медово

  С помощта на приятели от Ротари клуб Лоустофт /Англия/ и на Шийла и г-н Браян Хънтър, Ротари клуб - Поморие осигури средства за закупуване на люлки, пързалки, играчки и друго преносимо оборудване за детски игри, за нуждите на ЦДГ – с.Медово. Приятелите Петя Казакова, Киряк Ралев, Огнян Граматиков и Георги Демирев отговаряха за изпълнението на проекта.

Изграждане на детски кът – пързалка с две дървени кули

  На 1 юни 2007 г. в градинката при "Малките хали" в Поморие, Ротари клуб Поморие направи дарение на детски кът. Новата пързалката е проектирана и финансирана от Ротари клуба. Отговорни за изпълнението бяха Киряк Ралев, Петя Казакова, Пламен Ризов и Петко Георгиев.

Ремонт на ЦДГ в село Медово

  С помощта на приятели от Ротари клуб Лоустофт /Англия/ и благодарение на ангажиментите поети от г-н Браян Хънтър, паст-президент на клуба и г-н Огнян Граматиков - президент на РК Поморие, бяха осигурени 2500 англ. паунда и бе извършен ремонт и закупени осветителни тела, нови легла, столчета и мивка в ЦДГ - с.Медово. На церемония на Ротари клуба в Поморие през седмицата, на г-н Браян Хънтър бе връчен плакет със символите на клуба, в знак на признателността за съдействието оказано лично от него и от РК Лоустофт.

Проект за оборудване с компютри на Общински детски комплекс - гр. Поморие – VІІІ-ІХ.2005 г.

  Ротари клуб Поморие реализира своя проект за оборудване с компютри и изграждане на вътрешна мрежа в зала на ОДК в гр. Поморие, с финансиране на Matching Grant по линията на Дистрикт 2480. За новата учебна година на 3 октомври 2005 г. официално бе открит новооборудвания кабинет. Гости на събитието бяха Кмета на Община Поморие - г-н Петър Златанов, Ж. Иванов, К.Цветкова, приятели от клуба, деца и родители. В него се провеждат занятия по начална компютърна грамотност за деца от първи до четвърти клас. Проекта стана възможен благодарение на нашите приятели Петя Казакова, Огнян Граматиков и Яни Скумов.

Ротари клуб Поморие достави 19 компютъра и 3 принтера

  Ротари клуб Поморие достави 19 компютъра и 3 принтера за нуждите на училищата в община Поморие и читалище "Просвета" с помощта на г-жа Кристин Дагуел от Ротари клуб Хъл /Англия/ и г-н Огнян Граматиков - президент на РК Поморие. Получаването на хуманитарната помощ стана чрез Агенцията за чуждестранна помощ, откъдето компютрите бяха транспортирани до гр.Поморие с любезното съдействие на кмета на Община Поморие - г-н Петър Златанов. Инсталирането на софтуер по компютрите и пускането в експлоатация се пое от Ротари клуб Поморие с помощта на Фирма "Унакс" - гр.Поморие - г-жа Петя Казакова-Йорданова.

Изграждане на параклис в СУПЗ - с. Бата (2003)

Параклис  В "Социално учебно професионално заведение" с. Бата са настанени за обучение и възпитание 100 деца с лека умствена изостаналост. По-голямата част от тях са деца без родственици, полусираци и деца от социално слаби и проблемни семейства.
  Духовното възпитание на децата с умствена изостаналост е основния мотив за изграждане на Параклис "Благовещение на Св.Богородица" в заведението.
  Предвидено е параклиса да се изгради в двора на специализираното учебно заведени, южно от новия учебен блок.

  Сградата е монолитна, със скатен покрив от стоманобетонна плоча и керемиди - класически и битумни.
  Пространството е разчленено симетрично, делящо се на преддверие, параклисно и иконостасно, според каноните на Българската православна църква.
  Три тристранни стъпала водят към входа. Параклисното пространство се осветява от двата странични прозореца и вратата. Над иконостаса в апсидите има три прозорчета за малко ефектна светлина. Като пластичен момент е обединяването на преддверието с камбанарията, завършваща с кръст от метал. Четирите колони на камбанарията завършват с полукръгъл свод за който ще се закрепи камбаната.
  Сградата ще се измаже отвътре с варова, а отвън с вароциментова мазилка, боядисана с фасаген. Основата ще е с цокъл от мозайка, дограмата ще е дървена, безиросана трикратно, пода ще е мрамор или бяла мозайка, по възможност с тонално отделен кръг в центъра.

  Първата копка бе направена на 25 март 2003 година, на светлия църковен празник БЛАГОВЕЩЕНЕ. На 3.06.2006 г. беше осветен и официално открит параклиса "Благовещение на Света Богородица" в СУПЦ - с. Бата. Параклисът е изграден с финансови средства на Ротари клуб - Поморие, а камбаната е дарение от побратимения Ротари клуб - Козани (Гърция). Освещаването бе отслужено от Сливенски Митрополит Иоаникий, в служение със свещенници – гости от Москва. В организацията на проекта се отличиха приятелите отец Иван Стойков, Петко Георгиев, Николай Балъкчиев, Митко Кънчев, Яни Пападопулов, Георги Демирев.

  Стойността на проекта е 32 000.00 лева.
  За Параклиса са дарени средства, материали и са извършени безвъзмездно строително-монтажни работи за над 5 000.00 лева. Направени са изкопните работи, заляти са основите и фундаментната плоча.
  Инициатор и основен дарител за изграждането на Параклиса е РОТАРИ КЛУБ гр.Поморие.
  Техническият надзор безвъзмездно се осъществява от фирма "МАЯНА - инж. Мария и Янако Камбурови".

  Други дарители са:


  Всяка година на 25 март - Благовещение на Света Богородица членовете на клуба посещават СУПЦ, носят подърци за децата, а те изнасят програма на своите очаквани гости.


Входен знак на гр. Поморие (2003/2004)

  През последните десетилетия гр. Поморие се разви като един от туристическите центрове на южното ни Ченоморие. За сажаление и до сега подходите към града са зле оформени и маркирани. Липсата на визуална информация и опита на други градове, с вече изградени входни знаци, оформиха идеята Ротари клуб - Поморие да стане инициатор на построяването на входен знак.
  Сега в града се влиза по два пъртя - южно откъм Бургас и северно откъм Несебър. Има виждания след изместване на ЖП линията да се направи нов широк подход по нейното трасе, както и да се направи нов обходен път, минаващ западно от сегашния. Поради това се реши двата входни знака да се ситуират на подходите към града. Южният да е към местността лахана - в района на бензиностанцията, а северният да е на разклона към с. Каменар, на един малък триъгълник, в оста на пътя за Ахелой.

  С помоща на архитектите на Община Поморие се ситуираха входните знаци, а арх. Добрев направи и самата пластична композиция. Тя ще се изгради върху стомано-бетонен постамент, ще има височина 5,7 м. и ширина 3 м. Представлява арка от стоманобетонна конструкция, в долната си част облицована с черупчест варовик и хоризонтален елемент, върху който е името и знака на града. Нагоре ще продължи със смесена средновековна каменно-тухленна зидария. Самата арка ще е покрита дъгообразно с облицоващи тухли. В средата ще има два стоманени профила, образуващи християнски кръст. В пресечната им точка ще се окачи релеф на римска монета, с образа на древната крепосна стена на римският Анхиало. Желанието ни е с общи усилия на приятелите от клуба и с ъс спомоществуватели да изградим входните знаци на модернизиращия се туристически град Поморие.

  Стойността на проекта е 65 000 лева.

  На 14.01.2004г. бе направена първата копка, а на 25 март 2005г. се състоя официалното откриване на първия входен знак на гр. Поморие в м.”Лахана”. Той бе изграден със средства на членовете на клуба и спонсорство на граждани и фирми от Община Поморие.
  През 2007 година Ротари клуб Поморие стартира втори етап от проекта за изграждане на входен знак на гр. Поморие. Той бе изграден на разклона към с. Каменар, в оста на пътя за с. Ахелой. На пролетния бал "Поморие в Европа" представители на бизнеса, творци и интелектуалци от Поморие прегърнаха идеята и обединиха усилията си за набиране на средства за втори входен знак на града. Инициатори и организатори на събитието бяха Ротари клуб, Фондация "25 века Поморие" и Сдружение за изкуство и култура - Поморие.
  Ротари клуб Поморие изказва благодарност на паст президентите на клуба Огнян Граматиков, Киряк Ралев и Светлана Канариева и на всички прятели включили се в реализацията на този грандиозен проект за всеотдайната работа. Ротари клуб Поморие благодари и на всички граждани, фирми и нестопански организации подпомогнали проекта.


  Благодарим на всички дарители: