Ротари се определя като "Организация на бизнмесмени и професионалисти от цял свят, които са обединени от това, че оказват хуманитарна помощ, поддържат високи етически стандарти във всички професии и помагат за укрепването на добрата воля и мира по света".

   На кратко за "Ротари интернешънъл"

   На 23 Февруари 1905 г., в Чикаго, щата Илинойс, САЩ, е създаден първия в света "Ротари" клуб от Пол Харис - адвокат. На този ден той се срещнал с своите приятели от детството Силвестър Шийл (търговец на въглища), Гас Лоер (минен инженер) и Хайрам Шори (шивач). Идеята му била да събере в професионален клуб с приятелски дух и атмосфера, представители на различни професии. Името "Ротари" произхожда от тогавашната практика за редуване на събранията в офисите на членовете на клуба. Идеята за емблема на това общество е свързана с вечното движение - зъбното колело в символ на кръговрата в природата и човешката дейност. В САЩ популярността на "Ротари" бързо се разраства и през следващото десетилетие са чартирани клубове от Сан Франциско до Ню Йорк. През 1921 г. "Ротари" клубове вече са сформирани на 6 континента, а организацията приема името "Ротари интернешънал" година по-късно. Така "Ротари" се превръща в международна организация, която обединява своите членове с безкористния характер на своята дейност, подчинена на ротарианския девиз "SERVICE ABOVE SELF" ("В служба на Обществото"). Ротарианците обединяват своите ресурси и съдействат със своите качества и талант в помощ на обществените потребности. По-късно "Ротари" приема етично правило, наречено Четиристранен тест. Той е измерителен способ за всякакви човешки отношения, състоящ се от четири прости въпроса:

 1. Това ли е истината?
 2. Справедливо ли е спрямо всички, които засяга?
 3. Ще създаде ли добронамереност и по-добри приятелства?
 4. Ще бъде ли от полза за всички, които засяга?

   Това са четирите въпроса, които ротарианците навсякъде по света си задават независимо от това къде се намират, какво правят и за какво си мислят.

   Целта на "Ротари"

  Целта на "Ротари" е да развива и насърчава:

 • идеята за служба в полза на обществото като основа за осъществяването на ценни начинания;
 • контактите между хората;
 • високи етични стандарти в професионалния живот или в бизнеса, признанието на достойнството на всяка професия, както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята професия и да служи на обществото;
 • прилагането на идеала да бъдеш полезен на хората в личния си, професионален и обществен живот;
 • международното разбирателство, добрата воля и мира посредством приятелството между бизнесмени и професионалисти от цял свят, които са обединени от идеала да бъдат полезни.

   Декларация на ротарианеца

   Като ротарианец в бизнеса или професията от мен се очаква:

 • Да приемам професията си като възможност да служа на обществото.
 • В дух на вярност към етичните принципи на моята професия, да спазвам законите на страната и моралните норми на обществото.
 • С всички сили да издигам престижа на моята професия.
 • Да бъда четен към работодателя, подчинените си, конкурентите, търговците и всички други, с които съм в професионални взаимоотношения.
 • Да се отнасям с уважение към всички полезни за обществото професии.
 • Да поставя своя професионализъм в служба на обществото, за осигуряване възможности за реализация на младите хора и подобряване стандарта на живот в моята страна.
 • Да бъда честен в представянето на моята професия пред обществото.
 • Да не използвам контактите си с ротарианци за лично облагодетелстване.

   Ротари в България

   Първият български Ротари клуб е създаден на 22 април 1933 г. в гр.София. През 1940г. България е обявена за самостоятелен дистрикт. Ротарианското движение у нас е било забранявано през 1941г. и през 1951г. Ротари се възражда през 1991г. Сега у нас има 60 клуба в почти всички големи градове. За 13 г. българските ротарианци са помогнали на нашето общество с над един милион долара.