Ротари клуб Поморие е чартиран на 30.04.2002 г. от Ротари клуб Бургас.

Борд 2015/2016

Длъжност Име
Президент Камен Шипков
Вицепрезидент Огнян Граматиков
Секретар Яни Скумов
Касиер Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Митко Севастиянов
Пастпрезидент Ирина Кънчева
Електпрезидент Петко Георгиев

Борд 2014/2015

Длъжност Име
Президент Ирина Кънчева
Вицепрезидент Петя Казакова-Йорданова
Секретар Яни Скумов PHF
Касиер Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Весела Гуджукова
Пастпрезидент Огнян Вичев
Електпрезидент Камен Шипков

Борд 2013/2014

Длъжност Име
Президент Огнян Вичев
Вицепрезидент Георги Тръпков
Секретар Яни Скумов PHF
Касиер Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Камен Шипков
Пастпрезидент Георги Демирев
Електпрезидент Ирина Кънчева

Борд 2012/2013

Длъжност Име
Президент Георги Демирев
Вицепрезидент Николай Николов
Секретар, президент елект Огнян Вичев
Ковчежник Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Диана Христова
Пастпрезидент Георги Тръпков

Борд 2011/2012

Длъжност Име
Президент Георги Тръпков
Вицепрезидент Петя Казакова-Йорданова
Секретар, президент елект Георги Демирев
Ковчежник Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Георги Павлов
Пастпрезидент Яни Скумов

Борд 2010/2011

Длъжност Име
Президент Яни Скумов
Вицепрезидент Георги Демирев
Секретар, президент елект Георги Тръпков
Ковчежник Николай Балъкчиев
Церемониалмайстор Камен Шипков
Пастпрезидент Николай Николов

Борд 2009/2010

Длъжност Име
Президент Николай Николов
Секретар, президент елект Яни Скумов
Ковчежник Йонка Янакиева
Церемониалмайстор Камен Шипков
Пастпрезидент Петя Казакова-Йорданова


Борд 2008/2009

Длъжност Име
Президент Петя Казакова
Секретар, президент елект Николай Николов
Ковчежник Яни Скумов
Церемониалмайстор Георги Демирев
Пастпрезидент Светлана Канариева


Борд 2007/2008

Длъжност Име
Президент Светлана Канариева
Секретар Яни Пападопулов
Ковчежник Стефка Аликова
Церемониалмайстор прот. Иван Георгиев
Пастпрезидент Киряк Ралев
Елект президент Петя Казакова


Борд 2006/2007

Длъжност Име
Президент Киряк Ралев
Секретар Петя Казакова
Ковчежник Георги Демирев
Церемониалмайстор Николай Балъкчиев
Офицер координатор Огнян Граматиков
Пастпрезидент Яни Пападопулов
Елект президент Светлана Канариева


Борд 2005/2006

Длъжност Име
Президент Яни Пападопулов
Секретар Петко Георгиев
Ковчежник Митко Кънчев
Церемониалмайстор Огнян Вичев
Пастпрезидент Огнян Граматиков
Елект президент Киряк Ралев


Борд 2004/2005

Длъжност Име
Президент Огнян Граматиков
Секретар Петко Георгиев
Ковчежник Киряк Ралев
Церемониалмайстор прот. Иван Георгиев
Пастпрезидент Димитър Шерденов
Елект президент Яни Пападопулов


Борд 2003/2004

Длъжност Име
Президент Димитър Шерденов
Вицерезидент Митко Кънчев
Секретар Тодор Георгиев
Ковчежник Светлана Канариева
Церемониалмайстор Киряк Ралев
Пастпрезидент Петко Георгиев
Елект президент Огнян Граматиков


Борд 2002/2003

Длъжност Име
Президент Петко Георгиев
Вицерезидент Борислав Стоянджов
Секретар Яни Скумов
Ковчежник Грудимир Грудев
Церемониалмайстор Георги Тръпков
Елект президент Димитър Шерденов