Дейности
  2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |

Rotary 2011/2012
  06.2012 - 10 години РК Поморие
  
презентация  24.04.2012 - РК Поморие съвместно с Община Поморие оргазнизира кръгла маса на тема:
"Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие".


  Събитието се отрази от Радо Милена, Besove.com, Макском ТВ и Скат ТВ.
  В дискусията участие взеха: Диана Апостолова – зам. кмет по „ Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт”, Янчо Илиев – зам. кмет по Финанси – Община Помрие, Жилязко Страволемов – директор на Дирекция „Образование, култура, хуманитарни дейности и спорт” и специалисти от Дирекцията, Елена Мурджева – омбудсман, директорите на училищата от Община Поморие и членове на Ротари клуб Поморие.

  След срещата Николай Николов даде специално изявление за radiomilena.com:

  Кое наложи Ротари клуб Поморие да иницира Кръгла маса на тема: „Състояние и перспективи на образованието в Община Поморие” в Център „Св. Георги”?

  Имахме няколко поредни срещи в Ротари клуб с хора свързани с образованието – родители, ученици, преподаватели, директори на училища, които коментираха различни проблеми. Един от най-тежките бе проблема с финансирането, с делигираните бюджети и най-вече с отлива на деца от СОУ „Ив.Вазов” Поморие, където реално нямаме вече гимназиален курс.
  За там някой от преподавателите и от родителите коментираха, че в началния курс нещата изглеждат добре. Училището е в челните места при външното оценяване на учениците, но в гимназиалния курс няма деца. Това нас доста ни тревожи, тревожи и всички поморийци, не само хора-специалисти, които работят в тази сфера. Нас ни тревожи, защото нашите деца учат там и сме пряко свързани с образованието.
  Много въпроси имаше, включително и за малките училища в селата, където учат по 4 – 5 деца в смесени паралелки. Има такива случаи, за което в ХХІ век не би трябвало да се случва и всички деца трябва да бъдат равнопоставени. Всички разбираме, че това не може да става по най-добрия начин в смесени паралелки. От друга страна беше повдигнат въпроса за липсата на средства при родители, чиито деца се обучават в селата. Всичките тези наболели въпроси, включително и за транспорта, относно придвижването им от малките населени места към Поморие също беше поставен. Това ни накара да организираме Кръгла маса със съдействието на Община Поморие, зам. кметовете по образование и култура и по финанси. Въпросите бяха поставени на дискусията днес. Чуха се различни мнения и се обсъдиха доста неща. Ротари клуб Поморие е съставен от хора, които са бизнесмени и преди всичко активни. За нас този въпрос, свързан с нашите деца е един от най-съществените. Ние декларирахме нашата готовност за помощ към директорите на училищата, ако те имат някакви идеи, а те са длъжни да имат, защото все пак те ръководят съответното училище и то трябва да работи по-добре, да върви напред, как да се разходват средствата, които получават и да се харчат най-рационално.
  Ние декларирахме нашата готовност за помощ, за реализирането на съвместни проекти. Нашата инициатива беше да се видят идеи, добри практики, които да се приложат на повече места.
  Какво следва от тук нататък? През месец октомври ще направим нова Кръгла маса. Ние чухме за идеята на СОУ „Ив. Вазов” да се открият две нови паралелки през новата учебна година, което е похвално. Очакваме от директора на това училище сериозни действия в тази посока, защото проблема наистина е много голям. Не може в миналото една елитна гимназия да е подготвяла много добре учениците и 40% от тях да завъшват с висше образование, а в момента няма гимназиален курс. По-голяма трагедия от това няма.
  Ние се надяваме много от днешната среща да има голям ефект, защото, ако няма не може да има ръководство на училище, каквото и да е в България и специално в град Поморие, което да не мисли как да развива това училище. И то да го развива така, че нивото на обучение и квалификация да нараства. Всички виждаме какво е необходимо на децата като излязат от училище – по-лесно да намират работа, да са повече подготвени с езици, по специалности, които се реализират в нашия град – туризъм, селско стопанство, строителство, услуги. Те трябва да са подготвени. Специално с езиците проблема е много сериозен. Самите виждаме как изникна цял руски квартал в Поморие, има и много английско-говорящи. Не може ръководствата на училищата тези неща да не ги виждат и да не ги реализират. Ние ясно им казахме, че гражданското общество няма да допусне в община като нашата с толкова туризъм, толкова възможности и дейности, реално да се проспиват години и десетилетия. Просто няма да го допуснем.
  През октомври ще направим нова среща, ще видим как вървят тези неща, които бяха коментирани и всички въпроси, които бяха повдигнати, какво е решено, какво не е решено, още повече зам. кмета по финанси представи пред нас инвестиционната програма за училищата. Всичко това ще го видим как ще се реализира и там, където има заспиване на директори, на ръководства, на други общественици просто ние ще реагираме, защото няма друго какво да се прави. Няма да разрешим повече да се разходват обществени средства и то немърливо. Така не може!


  От Besove.com:

  В Поморие се заеха да направят привлекателни и атрактивни за бъдещи хотелиери и администратори училищата така, че учениците да предпочитат обучението в местната професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” например, вместо да отиват да завършват средно образование в Бургас. Проблемите на образованието в морската община бяха обсъдени на специална кръгла маса, организирана от Ротари клуб-Поморие със съдействието на Община-Поморие. Дискусията премина с участието на директори на училища и детски градини, родители, бяха набелязани много проблеми и въпроси за решаване. Мнението на мнозинството от присъстващите беше, че връщането на децата в Поморие от гимназиите в Бургас ще стане, ако се наблегне на изучаването на чужди езици, на подобряването на материалната база, както и на широката реклама на даденото учебно заведение. „В Бургас всички имат реклама, сайтове в Интернет, има учители, които само с това се занимават – да обясняват на децата кой какви уроци да взема, кой преподавател да предпочете, както и в кое училище да отиде да учи”, смята учителка от Поморие.
  „Боли ни това, което се случва, защото преди години от нашите училища са излизали бъдещи академици и професори. Трябва да си отговорим на въпроса какво намират днешните младежи повече в Бургас”, каза Николай Николов от Ротари-Поморие. Той изрази готовност клубът да съдейства за търсене на финансиране за ремонти на спортни съоръжения, специализирани кабинети и т.н., като осъществява контакт със свои партньори в чужбина.
  Зам. кметът по образование Диана Апостолова каза, че в момента в Поморие има 2 329 ученици, като в 7 клас, след който децата обикновено заминават за Бургас и други градове – техния брой е 248 деца, а след 8 клас – се свиват на 119. тя заяви, че образованието е един от приоритетите на общинската администрация, начело с кмета Иван Алексиев.
  В капиталовата програма на Общината за тази година са предвидени почти 1 млн. лева за образование, каза зам. кметът по финанси Янчо Илиев, който в момента изпълнява длъжността кмет, тъй като градоначалникът Алексиев отсъства от града. Заделени са средства за ремонт на училищата в Бата, Ахелой, за изграждане на детска градина в село Гълъбец.
  „До края на юни трябва да бъдат осигурени средства и ще започнем ремонтите още лятото”, каза Илиев. Очаква се да бъде осигурена от общинския бюджет и част от сумата за карти на учениците, които пътуват от селата до Поморие.
  „Решихме да инициираме именно тази среща по проблемите на образованието, защото искаме да направим по-добър света за тези, които учат”, обясни мотивите за днешната среща президентът на Ротари клуб-Поморие Георги Тръпков. Всички предложения от дискусията ще бъдат записани конкретно и предадени в Община Поморие и на Регионалния инспекторат по образованието в Бургас.

Снимков материал от събитието: 24.04.2012 - РК Поморие съвместно с Община Поморие оргазнизира кръгла маса на тема: "Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие"

Видео материал от събитието от Бесове.Бг: 24.04.2012 - РК Поморие съвместно с Община Поморие оргазнизира кръгла маса на тема: "Състояние и переспективи на образованието в Община Поморие"

  05.11.2011 - Ротари Клуб Поморие съвместно с ОП „Социално обслужване” организира ежегодната дарителска акция
  Успешно премина дарителската акция организирана от Ротари клуб Поморие на 5 ноември, в навечерието на православния празник – св. Архангел-Михаил. Събраните дарения – нови и употребявани дрехи и обувки, играчки, топки, игри, учебни пособия, книги и др. се разпределиха в полза на СУПЦ Бата, Преходно жилище за деца и лица над 18 г., Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип всички в с.Бата, Дом за възрастни хора в с.Горица, Център за обществена подкрепа в кв.”Св.Георги”, гр. Поморие и за отдел „Закрила на детето” в гр.Поморие. Ротари клуб Поморие изказва огромната си благодарност на всички дарители за подкрепата и милосърдието , показващи истинският човешки образ!

Снимков материал от събитието: 05.11.2011 - дарителска акция

  23.02.2012 - 107 години Ротари

  
Писмо от Вашия РКФР зона 20Б ПДГ Калчо Хинов
  Денят на Ротари и на световното разбирателство и мир

  05.11.2011 - Ротари Клуб Поморие съвместно с ОП „Социално обслужване” организира ежегодната дарителска акция
  Успешно премина дарителската акция организирана от Ротари клуб Поморие на 5 ноември, в навечерието на православния празник – св. Архангел-Михаил. Събраните дарения – нови и употребявани дрехи и обувки, играчки, топки, игри, учебни пособия, книги и др. се разпределиха в полза на СУПЦ Бата, Преходно жилище за деца и лица над 18 г., Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Център за настаняване от семеен тип всички в с.Бата, Дом за възрастни хора в с.Горица, Център за обществена подкрепа в кв.”Св.Георги”, гр. Поморие и за отдел „Закрила на детето” в гр.Поморие. Ротари клуб Поморие изказва огромната си благодарност на всички дарители за подкрепата и милосърдието , показващи истинският човешки образ!

Снимков материал от събитието: 05.11.2011 - дарителска акция